Blue Flower

กำหนดการรับสมัคร นศท. ชั้นปีที่ 1(ใหม่) ปีการศึกษา2561
สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

วันพฤหัสบดีที่ 31 พ.ค. 2561 เวลา 13.00-14.30 น.

ณ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร


กำหนดการ รายงานตัวเข้ารับการฝึก นศท. ชั้นปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา2561
สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

วันพฤหัสบดีที่ 31 พ.ค. 2561 เวลา 13.00-14.30 น.

ณ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร